طراحی داخلی ساختمان اداری انبار مرکزی شرکت فیلتر سرکان

متراژ : 550 متر مربع
کارفرما : شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان
موقعیت: تهران ، جاده مخصوص کرج