طراحی داخلی ویلای مسکونی

متراژ 130 متر مربع
کارفرما : آقای معماریان
موقعیت: تهران ، شهرک ویلایی خانه پرندک