طراحی فاز 1 و 2 مجموعه خدمات خودرویی کارکوک

متراژ : 3500 متر مربع
کارفرما : شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان
موقعیت: تهران ، جاده مخصوص کرج