طراحی فاز 1 و 2 و اجرای ساختمان اداری و سوله انبار مرکزی شرکت فیلتر سرکان

نوع قرارداد : مدیریت پیمان
متراژ : 3000 متر مربع
کارفرما : شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان
موقعیت: تهران ، جاده مخصوص کرج