طراحی فاز 1 و 2 و اخذ جواز ساختمان مسکونی

متراژ : 1700 متر مربع
کارفرما : آقای مهندس بالار
موقعیت: تهران جنت اآباد شمالی