طراحی فاز 1 و 2 و اخذ جواز ساخت ساختمان تجاری اداری

متراژ : 1500 متر مربع
کارفرما : آقای مهندس چگینی
موقعیت: تهران، شهرک الهیه غرب