طراحی فاز 1 و 2 و اخذ جواز ساخت ساختمان مسکونی

متراژ : 1100 متر مربع
کارفرما : آقای حسین شفیعی
موقعیت: تهران، منطقه 20