طراحی فاز 1 و 2 و اخذ جواز ساخت ساختمان مسکونی

متراژ : 2000 متر مربع
کارفرما : آقای علی مرجانی
موقعیت: تهران، شهرک الهیه غرب