طراحی فاز 1 و 2 و اخذ جواز ساخت ساختمان مسکونی

متراژ : 1800 متر مربع
کارفرما : آقای مهندس شریعتی
موقعیت: تهران، منطقه 6 ، یوسف آباد