طراحی لند اسکیپ (محوطه) مجموعه ویلایی شهرک خانه

متراژ : 500 متر مربع
کارفرما : آقای معماریان
موقعیت: تهران ، پرندک ، شهرک ویلایی خانه