طراحی لند اسکیپ (محوطه) ویلای شخصی دماوند

متراژ : 400 متر مربع
کارفرما : آقای محمدی
موقعیت: تهران ، دماوند ، شهرک هشت بهشت