طراحی ویلای مسکونی سبک نئوکلاسیک

متراژ : 300 متر مربع
کارفرما : آقای بزرگزاده
موقعیت: خوانسار