طراحی و بازسازی واحد مسکونی

متراژ : 105
کارفرما : آقای سهیلی
موقعیت: تهران ، منطقه 6